гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

ТЕМАТИЧЕН КЪТ

В четвъртък, 14 ноември, от 15:00 ч., в сградата на ПМГ „Атанас Радев“ (пред учителската стая) ще се открие тематичен кът по туризъм и родолюбие. Той е инициатива на група ученици от гимназията. Подкрепете го с присъствието си, инвестирайте 5 минути от времето си!