гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Съобщение за учителски места 2021-2022

Ръководството на ПМГ „Атанас Радев“ информира всички кандидатствали за свободни учителски места за учебната 2021-2022 година в ПМГ „Атанас Радев“ за резултата от избора:

- По български език и литература – 1/2 работно място - Виолета Горанова Стефанова;

- По английски език – 1 работно място - Димитрина Миткова Русева;

- По математика – 1 работно място - Георги Тенев Георгиев

- По информатика и информационни технологии – 1 работно място - Филип Митков Филипов.

Информираме всички останали кандидати, че ако желаят да получат комплектите с подадени документи, могат да направят това във времето от 01.09.2021 г.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Директор на ПМГ „Атанас Радев“