гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Списък на паралелките в V клас за учебната 2019-2020 г
  V А
№ по ред Име Презиме Фамилия
1 Биляна Славова Атанасова
2 Божидар Станимиров Анастасов
3 Василена Георгиева Зафирова
4 Венцислав Димчев Георгиев
5 Веселина Павлова Марева
6 Георги Димов Николов
7 Георги Иванов Бужев
8 Дара Лъчезарова Германова
9 Димитър Атанасов Атанасов
10 Диян Драгомиров Янакиев
11 Иван Николaeв Стоянов
12 Иван Стефанов Стефанов
13 Ивет Огнянова Димитрова
14 Константин Станимиров Стоев
15 Лиляна Здравкова Йорданова
16 Мария Светозарова Каменова
17 Марк Данаилов Йорданов
18 Надежда Петкова Петкова
19 Никола Христов Пехливанов
20 Петър Иванов Мартинов
21 Пламена Димова Чолакова
22 Продан Спасов Проданов
23 Радослав Данков Стойнов
24 Рая Калоянова Танева
25 Станислав Рачев Събев
26 Юлиана Димитрова Павлова

 

V А клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Елена Радева  
2 Английски език Румяна Владимирова  
3 Немски език Гергана Балахурова  
4 Руски език Мирослава Иванова  
5 Математика Диана Ангелова  
6 Инф.технологии Анна Богданова /Екатерина Кунева
7 История Нели Чамова  
8 География Яна Велкова  
9 Човекът и природата Даниела Паликова  
10 Музика Антоанета Кирилова  
11 Изобразително  изкуство Петя Русева  
12 Технологии и предприемачество Пенка Коева  
13 ФВС Калинка Тодорова  
14 Класен ръководител Диана Ангелова  

 

 

 

  V Б
№ по ред Име Презиме Фамилия
1 Александра Радева Кънчева 
2 Александър Атанасов Атанасов
3 Анжелина Янкова Георгиева
4 Виктория Стоянова Желева
5 Владимир Николаев Василев
6 Георги Георгиев Георгиев
7 Даниел Иванов Иванов
8 Даниела Георгиева Георгиева
9 Дарина Георгиева Герганова
10 Иван Иванов Иванов
11 Иванина Венелинова Варналийска
12 Илина Пламенова Василева
13 Йоан Нанков Танев
14 Йоан Тенев Тенев
15 Йоана Теодорова Георгиева
16 Калина Венелинова Варналийска
17 Кристияна Николаева Терзиева
18 Мария Мариянова Михова
19 Мария Пламенова Петрова
20 Моника Петрова Маринова
21 Никол Димитрова Панайотова
22 Рая Станимирова Станкова
23 Росица Ангелова Ангелова
24 Сияна Павлова Стоянова
25 Теодора Георгиева Гочева
26 Христо Пенчев Гледачев
27 Янита Димитрова Панайотова

 

V Б клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Елена Радева  
2 Английски език Румяна Владимирова  
3 Немски език Таня Кунева  
4 Руски език Мирослава Иванова  
5 Математика Диана Ангелова  
6 Инф.технологии Анна Богданова /Е. Кунева
7 История Нели Чамова  
8 География Яна Велкова  
9 Човекът и природата Даниела Паликова  
10 Музика Антоанета Кирилова  
11 Изобразително  изкуство Петя Русева  
12 Технологии и предприемачество Пенка Коева  
13 ФВС Калинка Тодорова  
14 Класен ръководител Антоанета Кирилова