гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Протоколи за резултатите от областен кръг на олимпиадата по математика 05.02.2020

Учениците (придружени от родител) могат да се запознаят с оценените си работи в ПМГ "Атанас Радев" на 19. и 20.02.2020 г. от 15.00 до 18.00 ч.