гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Преустановяване на учебните занятия до 29.03.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

 

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и заповед No РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Ви информирам за следното:

  1. Учебните занятия са преустановени до 29.03.2020 г.
  2. В този период учениците и учителите ще осъществяват образователно-възпитателния процес дистанционно чрез нов модул на електронния дневник, който ще бъде достъпен най-рано в понеделник – 16.03.2020 г.
  3. Всяка информация, която се отнася за промяна на обстоятелствата, свързани с ПМГ „Атанас Радев“, ще бъде публикувана на сайта на гимназията.
  4. Осигурени са достатъчни количества от необходимите дезинфекционни препарати за тоалетните, коридорите и класните стаи (подове, ученически маси и столове), както и за поддържане на личната хигиена на учениците, учителите и служителите. Налични са всички необходими устройства за ползване на съответните препарати – пръскачки, дозатори, помпи и др.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,

Директор на ПМГ „Атанас Радев“