гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19 ( Коронавируса )

Превантивни мерки в учебни заведения с цел недопускане разпространение на COVID-19 ( Коронавируса ).