гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС РАДЕВ”, ЯМБОЛ - 09-И МАЙ 2020 Г.

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Уважаеми съграждани,

 

Днес, с голямо вълнение поздравявам всички вас по случай двойния празник –  9-и май – Денят на Европа и Празника на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев”, град Ямбол.

Винаги на този ден ПМГ ”Атанас Радев” заявява себе си като модерно и успешно училище в град Ямбол, доказало по безспорен начин силата на знанието.

Винаги на 9-и май ПМГ ”Атанас Радев” изтъква ясната си принадлежност към европейските ценности: вярата в човешките права, социалната солидарност, свободната стопанска инициатива, справедливото разпределение на плодовете на икономическия растеж, правото на защитена околна среда, уважение към културното, религиозното и езиковото многообразие и хармоничното съчетаване на традицията и прогреса.

Определящите фактори за успеха на ПМГ „Атанас Радев” са следните:

Уважение и доверие от цялата общественост на област Ямбол към Природо-математическата гимназия – родителите избират децата им да учат в това училище, защото в него се откриват дарби и способности, дават се знания, развиват се умения, получава се богата култура, възпитава се характер.

Учители с висока квалификация, мотивирани и всеотдайни, които посрещат успешно предизвикателствата и успяват да постигнат отлични резултати в обучението на учениците и да оправдаят гласуваното им обществено доверие.

Наличието на ученици, които отговарят на очакванията на своите учители и родители, разбират необходимостта от сериозно и редовно учене и постигане на реални високи резултати.

Днес гимназията осъществява дейността си в съответствие със стратегическите цели и приоритети на държавната политика за коренна промяна в съдържанието и формата на училищното образование. Основните цели са структурирани в 3 основни групи

  1. Повишаване на образователните резултати и на мотивацията за учене чрез въвеждане на компетентностния подход – практически ориентирано обучение, учене за придобиване на умения и успешното им прилагане на практика.
  2. Обхващане, приобщаване и интеграция на всяко дете
  3. Подобряване на възпитателната работа и взаимодействие с родителите

Ситуацията на пандемия и наложилото се дистанционно обучение ускори в пъти процесите на промяна на образованието в посоката, очертана по-горе.

Учениците, учителите и родителите на ПМГ „Атанас Радев” доказаха, че могат да продължат успешно и в този тежък за целия свят момент.

Благодаря Ви за доверието, уважаеми родители!

Благодаря Ви за благородните усилия, скъпи колеги!

Скъпи ученици, поздравявам ви по случай празника и ви пожелавам винаги да уважавате учителите си и с гордост да носите името на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев”. Бъдете достойни българи и европейци.

Честит 9-и май – Ден на Европа!

Честит празник на скъпото ни училище – ПМГ ”Атанас Радев” - Ямбол

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Директор на ПМГ „Атанас Радев”