гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Списък на паралелките в VIII клас за учебната 2019-2020 г.

 

 

 

  VIII А клас
Име Презиме Фамилия
1 АЛЕКСАНДЪР КОСЕВ ДИНЕВ
2 ВАСИЛЕНА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
3 ГАБРИЕЛА СТАНИМИРОВА СТАВРЕВА
4 ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ МИХАЛЕВ
5 ДАНАИЛ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
6 ДИЛЯНА ДРАГОМИРОВА ДИМИТРОВА
7 ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ
8 ИВАЙЛА ЕМИЛОВА ИВАНОВА
9 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ПОПОВ
10 ИВОН ИВАНОВА КАРАЧОЛОВА
11 ЙОАНА КРАСИМИРОВА ДАНКИНОВА
12 ЙОРДАНКА ДИЯНОВА ИЛИЕВА
13 КРИСТИАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
14 МАРИЯ ЕДУАРД ВЪЛЧЕВА
15 МАРТИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
16 МАРТИН МИЛЕНОВ ГОГУЛАНОВ
17 МИРЕНА СТАНИМИРОВА КОЛЕВА
18 МИХАЕЛА ЖИВКОВА АНГЕЛОВА
19 ПАВЕЛ ХРИСТОВ КОЛЕВ
20 ПАТРИСИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
21 РАДОСТИН ГЕНЕВ ЯНКОВ
22 СВИЛЕНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА
23 СТАНИМИРА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
24 ТРАЯНА ИВАНОВА ТАШЕВА
25 ЦВЕТОСЛАВА СТОЯНОВА КОЛЕВА
26 ЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

 

VIII А клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Силвия Кабранска  
2 Английски език Кристина Колева  
3 Математика Марин Димитров  
4 Информатика Анна Богданова /Галина Светичкова
5 Инф.технологии Анна Богданова /Галина Светичкова
6 Философия Силвия Стефанова  
7 Музика Антоанета Кирилова  
8 Изобразително  изкуство Петя Русева  
9 ФВС Калинка Тодорова  
10 Класен ръководител Кристина Колева  

 

 

  VIII Б клас
1 АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ГАНЕВА
2 ВАСИЛ ТЕНЕВ ВАСИЛЕВ
3 ВАСИЛИA СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА
4 ВИКТОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
5 ГАБРИЕЛА ДИАНОВА ИВАНОВА
6 ДАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
7 ДИМАНА ДИМЧЕВА ДИМОВА
8 ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
9 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
10 ДОБРОМИРА МАРИНОВА ТОДОРОВА
11 ЕМИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА КУШМИНЦЕВА
12 ЖАКЛИН МИЛЕНОВА СТЕФАНОВА
13 ЖИВКО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
14 ИВА АТАНАСОВА ЦОНЕВА
15 ИВЕТ ЖИВКОВА ИВАНОВА
16 КАДИР НИХАТ АРСЛАН
17 КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ЙОРДЖЕВ
18 МИРЕНА МИХОВА МИХОВА
19 МИХАИЛ ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
20 ПАОЛЕНА ТЕНКОВА РУСЕВА
21 РАДОСВЕТА ВЕСКОВА УЗУНОВА
22 РОСТИСЛАВ ПЛАМЕНОВ РАХНЕВ
23 СИЛВИЯ ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА
24 ЦВЕТИНА ГОСПОДИНОВА КОЕВА
25 ЯВОР МАРТИНОВ ПЕТРОВ
26 ЯНИСЛАВ АТАНАСОВ ОБРЕШКОВ

 

VIII Б клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Силвия Кабранска  
2 Английски език Валя Русева  
3 Математика Марин Димитров  
4 Информатика Анна Богданова /Галина Светичкова
5 Инф.технологии Анна Богданова /Галина Светичкова
6 Философия Силвия Стефанова  
7 Музика Антоанета Кирилова  
8 Изобразително  изкуство Петя Русева  
9 ФВС Калинка Тодорова  
10 Класен ръководител Валя Русева  

 

 

VIII В , Софтуерни и хардуерни науки
Име Презиме Фамилия
1 АСЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
2 АТАНАС НИКОЛАЕВ МИШИНЕВ
3 БОЯН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
4 БРАНИМИР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
5 ВИЛИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
6 ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
7 ГЕОРГИ ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
8 ДАНИЕЛ КЪНЧЕВ ДАВАЛАШЕВ
9 ДЕБОРА ТОДОРОВА ДЕНОВА
10 ДИМИТЪР БИСЕРОВ ЛИЛОВ
11 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
12 ЕЛИЗА ФИОРЕНЦО ПИДЕС
13 ЖАКЛИН ДИМИТРОВА ЯНЕВА
14 ЖИВКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
15 ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МУЦОВ
16 ЙОАНА СТОЙЧЕВА СТОЙНОВА
17 КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КОЙНОВ
18 КАТЕРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
19 КАТЛИН ИЛИЯН КИРАДЖИЕВА
20 КОЛЬО БОЖИДАРОВ КРЪСТЕВ
21 МАРИЯ ИВАНОВА АПОСТОЛОВА
22 МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ДАНЧЕВ
23 НИКОЛА ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ
24 РАДОСЛАВ НЕДКОВ НЕДЕЛЧЕВ
25 РАДОСЛАВ СТАНКОВ КОСТАДИНОВ
26 СТОЯН ДОБРОМИРОВ ДИМИТРОВ

 

 

VIII В клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Силвия Кабранска  
2 Английски език Дима Димова  
3 Математика Марин Димитров  
4 Информатика Анна Богданова /Галина Светичкова
5 Инф.технологии Анна Богданова /Галина Светичкова
6 Философия Силвия Стефанова  
7 Музика Антоанета Кирилова  
8 Изобразително  изкуство Петя Русева  
9 ФВС Калинка Тодорова  
10 Класен ръководител Калинка Тодорова  

 

 

VIII Г, Природни науки
Вх. № Име Презиме Фамилия
1 АДЕЛИНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА
2 АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ КАБРАНСКИ
3 ВЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
4 ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВА БЪЧВАРОВА
5 ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
6 ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА
7 ДАНАИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
8 ДАНИЕЛА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
9 ДАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЯНКОВА
10 ДЕБОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
11 ДЕНИСЛАВ МИЛЕНОВ ДИНЕВ
12 ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА МИТЕВА
13 ИВЕТ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
14 КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ДОБРЕВ
15 КАТРИН ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
16 МАГДАЛЕНА ЖИВКОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА
17 МАРИЕЛА ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
18 МАРИНА МАРИНОВА МАРИНОВА
19 МИРОСЛАВ СТАНИМИРОВ МИТЕВ
20 МОНИКА  СТОЯНОВА КАЛЧЕВА
21 НАТАЛИ ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА
22 РАДОСЛАВА ИВАНОВА ТИНТОНОВА
23 СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА
24 СТЕФАНИЯ КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
25 ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА ВЪЛКАНОВА
26 ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

 

VIII Г клас
  Предмет Учител
1 БЕЛ Силвия Кабранска  
2 Английски език Капка Драголова  
3 Математика Марин Димитров  
4 Информатика Анна Богданова /Галина Светичкова
5 Инф.технологии Анна Богданова /Галина Светичкова
6 Философия Силвия Стефанова  
7 Музика Антоанета Кирилова  
8 Изобразително  изкуство Петя Русева  
9 ФВС Калинка Тодорова  
10 ХООС-допълнителна подготовка Недялка Вълканова  
11 БЗО-допълнителна подготовка Тонка Горнакова  
12 Класен ръководител Недялка Вълканова