гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Откриване на учебната 2022-2023 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ V И ОТ VIII КЛАС,

 

          На 14.09.2022 г. от 17.30 ч. ще се проведе среща с учителите на вашите деца. Моля за всяко дете да присъства един представител.

          В прикачения файл има съобщение за първия учебен ден и разпределение на паралелките по стаи.

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,

Директор на ПМГ „Атанас Радев“