гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

За учебната 2021/2022 г. ПМГ "Атанас Радев" ще има нов модерен кабинет по биология и здравно образование

Нов повод на гордост на ПМГ „Атанас Радев“

ПМГ “Атанас Радев“ е в списъка на одобрените за финансиране училища с обхвата на дейности по НП “ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилирана подготовка“. Одобреният проект е на стойност  46 133,97 лв. и тези средства ще се използват за изграждане на съвременен и модерен кабинет за обучение по Биология и здравно образование. Той ще се използва както от учениците от профилираните паралелки с профил „Природни науки“, така и от всички ученици в гимназията. Това ще помогне за осъществяване на по-качествено и иновативно обучение по Биология и здравно образование.

Да ни е честито!!!

Даниела Паликова

Главен учител по природни науки