гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Заповед на Министъра на здравеопазването за преустановяване на учебните занятия

Заповед на Министъра на здравеопазването за преустановяване на учебните занятия.