гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Примерни тестове

Здравейте уважаеми седмокласници,

 

С грижа за вашето успешно представяне на НВО по БЕЛ и математика, учителите от ПМГ „Атанас Радев“ всяка седмица ще подготвят примерни тестове, с които ще можете да проверите моментното ниво на своите знания.

Примерните тестове ще съдържат само  задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен. Причините за това са най-вече технически – и по отношение на представянето на отговори и решения от вас, и по отношение на проверката и връщането на обратна информация от нас.

Времето за работа върху тази част от изпита ще е 60 минути, но в случая по-важно е успешното решаване с цел упражняване на знанията, както и установяването и отстраняването на пропуските.

Желаещите да проверят себе си ще могат да свалят тестовете, като влязат в „Кандидатстване“ →„Прием в VIII клас“ → „Примерни тестове“ →„Условия на задачите“.

След решаване на съответния тест трябва да влезете в рубриката „Отговори на теста“ и за всяка от задачите да маркирате подточката, която съответства на получения от вас отговор. За всеки верен отговор получавате точки, които след приключването се сумират автоматично. На последния екран ще можете да видите на кои задачи сте отговорили правилно, на кои – не, и да сравните вашия резултат с максималния за теста.

Ръководството на ПМГ „Атанас Радев“ гарантира, че информацията за вашите резултати ще бъде достъпна само за него и за главните учители по БЕЛ и математика. Тази информация няма да се разпространява към други лица и организации. Тя ще се ползва за анализ, обобщенията от който могат да подпомогнат съставителите на следващите тестове да включат подходящи задачи от проблемните области, както и за допълнителни насоки лично към всеки от вас.

Екипът от педагози на ПМГ „Атанас Радев“ ви пожелава здраве и успех в кандидатската кампания.