гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС