гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Заповед за държавен план-прием в VIII клас

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

 

Информирам ви, че със Заповед No РД-06-108/06.04.2020 г. Началникът на РУО - Ямбол е утвърдил следния държавен план-прием в VIII клас за ПМГ "Атанас Радев":

  • Профил "Математически" - 2 паралелки по 26 ученици = 52 ученици;
  • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 1 паралелка с 26 ученици;
  • Профил "Природни науки" - 1 паралелка с 26 ученици.

 

С уважение и пожелание за здраве и успешно кандидатстване:

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,

Директор на ПМГ "Атанас Радев"