гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Утвърден държавен план-прием в V клас на ПМГ Атанас Радев за учебната 2022-2023 година