гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Утвърден държавен план-прием в V клас

Уважаеми четвъртокласници,

Уважаеми родители,

Информирам ви, че със Заповед No РД06-156/26.04.2021 г. Началникът на РУО - Ямбол е утвърдил 2 паралелки по 26 ученици = 52 ученици държавен план-прием в V клас за ПМГ "Атанас Радев".

С уважение и пожелание за здраве и успешно кандидатстване:

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,

Директор на ПМГ "Атанас Радев"