гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА.