гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Състезания за прием в V клас за 2021/2022 учебна година.