гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Състезания за прием в V клас за учебната 2023-2024 г.