гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Състав, място, задължения и график за работа на комисиите по приема на ученици, кандидати за V клас в ПМГ Атанас Радев за учебната 2022-2023 г