гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Съобщение за провеждане на „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“

Уважаеми четвъртокласници, уважаеми родители,

 

1. Със Заповед №РД09-823/05.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката бе определена нова дата за провеждане на „Пролетни математически състезания“ за IV клас: 08.05.2021 г. Състезанието започва в 9.00 ч. Учениците, заявили участие в състезанието, заемат местата си от 8.30 ч. до 8.45 ч. Разпределението на учениците по зали ще бъде обявено на сайтовете на РУО – Ямбол и ПМГ „Атанас Радев“ до 05.05.2021 г.

2. Заявление за участие в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ можете да подавате на 08.05.2021 г. от 9.15 ч. до 11.15 ч. във фоайето на I етаж на ПМГ „Атанас Радев“. Състезанието ще се проведе на 15.05.2021 г. от 9.00 ч. Учениците, заявили участие в състезанието, заемат местата си от 8.30 ч. до 8.45 ч. Разпределението на учениците по зали ще бъде обявено на сайтовете на РУО – Ямбол и ПМГ „Атанас Радев“ до 14.05.2021 г.

 

 

Евгений Иванов,

Директор на ПМГ „Атанас Радев“