гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Съобщение за общинския кръг на олимпиадата по математика.

Уважаеми четвъртокласници,

Уважаеми родители,

     На 14.01.2021 г. от 13.30 ч. в училищата, в които учат учениците от IV клас, ще се проведе общинският кръг на олимпиадата по математика. От резултатите на този кръг се определят класираните за областен. Резултатите от областния кръг могат да участват в класиране за прием в V клас.

     За участие в общинския кръг на олимпиадата учениците заявяват желанието си да се явят по правилата на съответното училище. Най-вероятно трябва да се свържете с учителката или учителя на детето и да кажете, че желаете то да участва в общинския кръг на олимпиадата по математика.

 

Евгений Иванов,

Директор на ПМГ "Атанас Радев"