гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Регламент на състезанието "Математика за всеки" (от сайта на МОН) и променена примерна таблица от Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 г. на ПМГ „Атанас Радев“