гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Променен с решение на ПС от 15.05.2020 г.