гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ ЗА 08.05.2021 г. начало 09:00 часа