гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Пролетни математически състезания - разпределение по зали и съобщение за тестване

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В НПМС

26.03.2022 Г.

 

Относно: Организиране на тестване за участие в НПМС - област Ямбол

 

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Във връзка с присъственото провеждане на националните олипмиади и състезания, съглассно писмо № 9105-36/21.01.2022 г. на г-жа Мария Гайдарова, замeстник-министър на образованието и науката, е необходимо участниците в НПМС да бъдат тествани на 26.03.2022 г.

Организацията на тестването е както следва:

- Учениците, които ще бъдат тествани, се настаняват в състезателните зали в 08:15 часа;

- Учениците, притежаващи валиден зелен сертификат, се настаняват в състезателните зали в 08:30 часа и показват на квестор копие на сертификата на хартиен носител или на телефон.

 

 

С уважение,

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Директор на ПМГ „Aтанас Радев“