гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Заповед за държавен план-прием в V клас

Уважаеми четвъртокласници,

Уважаеми родители,

 

Информирам ви, че със Заповед No РД-06-109/07.04.2020 г. Началникът на РУО - Ямбол е утвърдил 2 паралелки по 26 ученици = 52 ученици държавен план-прием в V клас за ПМГ "Атанас Радев".

На този етап все още няма информация за промените, свързани с кандидатстване, класиране и записване.

 

С уважение и пожелание за здраве и успешно кандидатстване:

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,

Директор на ПМГ "Атанас Радев"