гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2024-2025 година