гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 г.

УВАЖАЕМИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

30.03.2024 г. от 09:00 часа в ПМГ „Атанас Радев“ - гр. Ямбол ще се проведе Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас за учебната 2023/2024 г.

Това състезание е включено в регламента за държавен план - прием в V клас за учебната 2024/2025 година на ПМГ „Атанас Радев”, гр. Ямбол.

С резултатите от състезанието учениците могат да кандидатстват и в други профилирани гимназии в страната с профил „Математически” или „Природни науки”, които имат право да осъществяват прием в V клас.

За правилната организация на състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика подава заявление за участие (по образец) и декларация за информираност и съгласие (по образец) в срок до 15.03.2024 г. (петък) на място в ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

Регламентът за организиране и провеждане на пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 година е публикуван на електронната страница на Министерство на образованието и науката, раздел „Олимпиади и състезания”.

Образци на заявление за участие и  декларация за информираност и съгласие, може да се изтеглят сайта на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол и да се получат на място в училището.

 

Недялка Вълканова

Директор на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол