гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected]

Заповед - държавен план-прием в 5 клас за учебната 2023-2024 г.