Съобщение за общинския кръг на олимпиадата по математика.
Повече...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
Повече...
Състезания за прием в V клас за 2021/2022 учебна година.
Повече...
Протокол за класиране
Повече...
Протокол с резултатите от състезанието за четвъртокласници "Математика за всеки"
Повече...
Заповед за класиране и записване в V клас
Повече...
Съобщение
Повече...
Регламент на състезанието "Математика за всеки" (от сайта на МОН) и променена примерна таблица от Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 г. на ПМГ „Атанас Радев“
Повече...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
Променен с решение на ПС от 15.05.2020 г.
Повече...
Променени текстове, свързани с приема в V клас
Повече...
Заповед за държавен план-прием в V клас
Повече...
Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 година
Въз основа на проведеното гласуване по точка 4. от дневния ред и на основание чл. 262 от ЗПУО, педагогическият съвет РЕШИ: ...
Повече...