Съобщение за провеждане на „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“
Повече...
Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 27.03.2021 г.
Повече...
Резултати Областен кръг по математика IVклас
Повече...
Съобщение за общинския кръг на олимпиадата по математика.
Повече...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
Повече...
Състезания за прием в V клас за 2021/2022 учебна година.
Повече...
Протокол за класиране
Повече...
Протокол с резултатите от състезанието за четвъртокласници "Математика за всеки"
Повече...
Заповед за класиране и записване в V клас
Повече...
Съобщение
Повече...
Регламент на състезанието "Математика за всеки" (от сайта на МОН) и променена примерна таблица от Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 г. на ПМГ „Атанас Радев“
Повече...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
Променен с решение на ПС от 15.05.2020 г.
Повече...
Променени текстове, свързани с приема в V клас
Повече...
Заповед за държавен план-прием в V клас
Повече...
Регламент за държавен план-прием в V клас за учебната 2020-2021 година
Въз основа на проведеното гласуване по точка 4. от дневния ред и на основание чл. 262 от ЗПУО, педагогическият съвет РЕШИ: ...
Повече...