СЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА.
Повече...
Уведомление до Началника на РУО-Ямбол и списъци по паралелки
Повече...
Записани в V клас и поканени да се запишат на свободните места
Повече...
Протокол за класиране
Повече...
Съобщение - заявление за класиране
Повече...
Заповед за дейности и срокове, съобщение-служебни бележки, заявление за служебна бележка
Повече...
"Математика за всеки" - протокол
Повече...
ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Повече...
МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ" ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ 15.05.2021 г. начало 09:00 часа
Повече...
Утвърден държавен план-прием в V клас
Повече...
ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ ЗА 08.05.2021 г. начало 09:00 часа
Повече...
Съобщение за провеждане на „Пролетни математически състезания“ и „Математика за всеки“
Повече...
Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, 27.03.2021 г.
Повече...
Резултати Областен кръг по математика IVклас
Повече...
Съобщение за общинския кръг на олимпиадата по математика.
Повече...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
Повече...
Състезания за прием в V клас за 2021/2022 учебна година.
Повече...
Протокол за класиране
Повече...
Протокол с резултатите от състезанието за четвъртокласници "Математика за всеки"
Повече...
Заповед за класиране и записване в V клас
Повече...