гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Отново успешно представяне за ученици от ПМГ „Атанас Радев“

На пролетната конференция на СМБ – Ученически институт по математика и информатика 2-5 април 2018 г. ученичките Катерина Павлова и Мирослава Грозева успешно представиха 3D модели на еукариотна клетка.