гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: [email protected] Директор: 0882592948

Десислава Стоянова Пехливанова – ученичка от 11б клас в ПМГ „Атанас Радев“, участва в Младежки форум на Комисията по наркотични вещества в град Виена, Австрия

В периода 12.03.2019г.-14.03.2019г. в град Виена, Австрия се проведе Младежки форум на Комисията по наркотични вещества. Мащабното международно събитие бе организирано от Службата на ООН по наркотиците и престъпността.  В него имаше делегати от 34 страни, от които САЩ, Китай и Русия. Представителите на България бяха двама, от които единият е Десислава Стоянова Пехливанова – ученичка от 11б клас в ПМГ „Атанас Радев“ и доброволец в Общински младежки доброволчески клуб към Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към община Ямбол. Участието на Десислава бе финансирано от ПМГ „Атанас Радев“, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркоманиите към община Ямбол. Младежкият форум е събитие, което се провежда всяка година и в него участват младежи лидери в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества и промотиране на здравословен начин на живот. Той дава възможност за създаване на контакти между участниците, както и за обмяна на опит от различни региони на света. Целта му е младежите да обменят своите идеи и гледни точки, и да предадат своето послание на световните лидери в глобално равнище.

Поздравления за Десислава и пожелания за здраве и успехи!