V клас през учебната 2017 – 2018 г.

ПОКАНА за среща с родителите на учениците от пети клас през учебната 2017-2018 г. – срещата ще се проведе на 14.09.2017 г. от 17,30 часа в учителската стая на ПМГ „Атанас Радев“, Ямбол.

Списъци на V и VІІІ клас през 2017-2018 г.

Регламент за прием в V клас през 2017-2018 учебна година

Ред за приемане в V клас за учебната 2017-2018