ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! За ученици, завършили ІV клас през 2016-17 г. и родителите им

Уважаеми ученици, уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 204/13.06.2017 г. на Началника на РУО – Ямбол за ПМГ „Атанас Радев” е утвърден държавен план-прием на две паралелки с 58 ученици в V клас за учебната 2017-2018 година.

Евгений Иванов

Директор на ПМГ „Атанас Радев”

Публикувано в Без категория | Коментирайте

СЪОБЩЕНИЕ – за ученици от ІV клас и техните родители

Публикуваме информация с уточнения за приема в  V клас 17-18 г. и таблица с резултати от участия в математически състезания – ІV клас – 2017 г. –

ИНФОРМАЦИЯ И УТОЧНЕНИЯ ЗА ПРИЕМА В V клас 17-18

ТАБЛИЦА С РЕЗУЛТАТИ – ІV клас 2017

Публикувано в Без категория | Коментирайте

СЪОБЩЕНИЕ

Математическото състезание за четвъртокласници „Питагор” в Ямбол ще се проведе на 14.05.2017 г. от 9,00 часа в ПМГ „Атанас Радев”.

Участниците заемат определените им места не по-късно от 8,30 часа.

Списъците за разпределение на учениците по зали ще има на входа на училището и на вратите на залите.

 

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Кристиян от ХІІ Г клас – се представи отлично на Х националната олимпиада по история и цивилизация

Отлично представяне на Кристиян от ХІІ Г клас на Х националната олимпиада по история и цивилизация – 2017 година. Негов учител е г-н Диан Брънков.

Поздравления за голямото постижение и пожелания за нови успехи.

10 НО по ИЦ 17 Кристиян

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Пролетно МС за ІV клас – 2017

Протокол пролетно МС 4-и клас 2017

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Грамота от ХТМУ – София за отлични резултати на 15 ученици от ПМГ Ямбол

Публикувано в Без категория | Коментирайте

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

Уважаеми ученици, родители и учители,

Уведомяваме Ви за следното:

  1. Съгласно Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2016/2017 година учениците ще бъдат в ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ, както следва:
  • от V – ХІ клас – ваканция от 08.04.2017 до 17.04.17 г. включително;
  • ХІІ клас – ваканция от 13.04.2017 до 17.04.17 г. включително.
  1. Всички ученици от V до ХІІ клас в ПМГ „Атанас Радев“ са на училище на 18.04.2017 г. – ОТ 13,30 ЧАСА – ВТОРА СМЯНА.
Публикувано в Без категория | Коментирайте

Пролетни математически състезания за ученици от ІV до VІІ клас – 2017

Условия на задачите, решения и критерии за оценяване – линк за отваряне:   Proleten4-8-klas-2017-BROSHURA

Публикувано в Без категория | Коментирайте

Протоколи за класиране от НМС „Роман Хайнацки“ 2017

ІV клас

 

 

 

 

 

V клас І страница

 

 

 

 

 

V клас ІІ страница

 

 

 

 

VІ клас

 

 

 

 

 

VІІ клас

Публикувано в Без категория | Коментирайте

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ от VI Математическо състезание „Роман Хайнацки”, 20-22 януари 2017 г., Ямбол

Решения на задачите за ІV, V, VІ, VІІ клас от VІ национално  математическо състезание „Роман Хайнацки“

Решения на задачите от МС РХ 17

Забележка към решението на задача 5.1.: ако въпросът в задачата е поставен в началото на учебната година, правилният отговор е, че Симона е в V клас, но журито приема за верен и отговор VI клас при подходяща аргументация.

Публикувано в Без категория | Коментирайте