Стипендии

Правила за разпределяне на стипендии в МГ „Атанас Радев“ за учебната 2016-2017 г.

Правила за разпределяне на стипендии 16-17 27102016

Заповед за утвърждаване на правилата за разпределяне на стипендиите за учебната 16-17 г.

заповед за стипендиите в ПМГ 16-17 г.