Прием на ученици в V клас за учебната 2019-2020

Регламент за прием в 5 клас 2019