Прием в V клас за учебната 2018 – 2019

Ред за приемане в V клас 18-19 препис

Заповед на началника на РУО за план-прием в две паралелки в V клас 18-19 2018-04-10 142957

Заповед на директора на ПМГ „Атанас Радев“ за реда на приемане, класиране и записване на ученици в V клас за учебната 2018-2019 година 2018-04-11 заповед 5 2018