гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на новоприетите петокласници и на техните родители!

На  11.09.2019 г. от 17.30 ч. в стаи № 206 /за V А клас/  и 207 /за V Б клас/  в ПМГ „Атанас Радев” ще се проведе родителска среща с цел запознаване с учителския екип, с учебния план и раздаване на комплекта безплатни учебници за 2019-2020 учебна година.

 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ

Директор на ПМГ „Атанас Радев”