гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Съобщение

 Документи се приемат от 29.08.2019 г. до 05.09.2019 г. в канцеларията на училището.