гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2019-2020

На свое заседание педагогическият съвет на ПМГ „Атанас Радев” (Протокол №11/28.08.2019 г.) определи следните състезания и олимпиади, които дават право на участие в приема в V клас на гимназията за учебната 202/2021 г.:

  • Областен кръг на олимпиадата по математика, 01.02.2020 г.;
  • Пролетни математически състезания за IV клас, 28.03.2020 г.;
  • Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“, 05.2020 г.