гр. Ямбол ул. "Цар Иван Александър" № 12, e-mail: mgatradev@abv.bg

Прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2019-2020

Ръководството на ПМГ „Атанас Радев”, град Ямбол оповестява, че към дата 01.08.2019 г. всички класирани ученици за V и VIII клас за учебната 2019-2020 година са записани и няма незаети места.