В ПМГ "Атанас Радев" новата 2019-2020 учебна година започна.
СЪОБЩЕНИЕ
Повече...
Официално откриване на НОВАТА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА
СЪОБЩЕНИЕ
Повече...
СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на новоприетите петокласници и на техните родители! На 11.09.2019 г. от 17.30 ч. в стаи № 206 /за V А клас/ и 207 /за V Б клас/ в ПМГ „Атанас Радев” ще се проведе родителска среща.
Повече...
Списък на паралелките в V клас за учебната 2019-2020 г
Разпределение по паралелки на учениците в VIII клас.
Повече...
Списък на паралелките в VIII клас за учебната 2019-2020 г.
Разпределение по паралелки на учениците в VIII клас.
Повече...
Съобщение
Ръководството на ПМГ "Атанас Радев" гр. Ямбол търси да назначи учител по Физическо Възпитание и спорт от 11.10.2019 г. за учебнат 2019-2020 година.
Повече...
Прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2019-2020
Съобщение
Повече...