Колектив

Ръководство: Име Фамилия
Директор Евгений Иванов
ЗДУД Евгений Атанасов
ЗДУД Николай Колев
Педагогически съветник Светла Атанасова
 Учители:  Име  Фамилия
Български език и литература Ани Рибарова
Български език и литература Донка Ташева
Български език и литература Красимира Костова
Български език и литература Николай Колев
Български език и литература Силвия Кабранска
Български език и литература Елена Радева
Английски език Капка Драголова
Английски език Катя Георгиева
Английски език Валентина Русева
Английски език Румяна Владимирова
Английски език Десислава Зуева
Английски език Дима Димова
Английски език Кристина Колева
Немски език Гергана Балахурова
Немски език Таня Кунева
Руски език Евгений Атанасов
Руски език Мирослава Иванова
Математика Диана Ангелова
Математика Димитрина Цонева
Математика Дора Илиева
Математика Евгений Иванов
Математика Марин Димитров
Математика Таня Дянкова
Математика Цеца Комитова
Математика Цонко Цонев
Информатика и информационни технологии Анна Богданова
Информатика и информационни технологии Ванина-Катрин Манолова
Информатика и информационни технологии Галина Светичкова
Информатика и информационни технологии Екатерина Кунева
История и цивилизация Диан Брънков
История и цивилизация Нели Чамова
География и икономика Стефка Минева
 География и икономика  Яна  Велкова
Психология и логика Силвия Стефанова
Етика и право Силвия Стефанова
Философия Силвия Стефанова
Свят и личност Нели Чамова
 Свят и личност  Диан  Брънков
Биология и здравно образование Тонка Горнакова
Биология и здравно образование Даниела Паликова
Човек и природа Даниела Паликова
Физика и астрономия Милен Гайдаров
Химия и опазване на околната среда Валентина Попова
Химия и опазване на околната среда Недялка Вълканова
Химия и опазване на околната среда Даниела Паликова
Музика Антоанета Кирилова
Изобразително изкуство Петя Димитрова
Физическо възпитание и спорт Добринка Чолакова
Физическо възпитание и спорт Калинка Тодорова
Физическо възпитание и спорт Любка Гьорева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *