Изяви и успехи през 2017-2018 година

Отново успешно представяне за ученици от ПМГ „Атанас Радев“

На пролетната конференция на СМБ – Ученически институт по математика и информатика 2-5 април 2018 г. ученичките Катерина Павлова и Мирослава Грозева успешно представиха 3D модели на еукариотна клетка. Ето и грамотите –

2018-04-17 грамота 3D Катерина

2018-04-17 грамота 3D Мирослава